Oddílové příspěvky

Výše oddílových příspěvků pro sezónu 2017 / 2018

na období květen 2017 – duben 2018

Roční platba na celou sezónu se skládá z ročního oddílového příspěvku, příspěvku na letní přípravu a z členského příspěvku ( tj. 9000 + 300 )9 300,- .

přípravka po 1. roce 150,- Kč registrovaní hráči,ostatní 400,- Kč / měsíčně
letní příprava 300,- Kč( tělocvičny, in-line plochy )
3. třída – st. dorost 9 000,- Kč / jednorázová úhrada do 20.6. / 8 000,- Kč (sleva 1 000,-)

/ měsíčně 750,- Kč
sourozenci 6 600,- Kč / měsíčně 550,- Kč
hráč – rodič je ved. družstva 3 850,- Kč / ( květen, červen, červenec) - měsíčně 750,- Kč

( srpen – duben ) - měsíčně 200,- Kč
hráč sponzorem 10 000,00 Kč
sourozenci sponzorem 15 000,00 Kč

U přípravek - nově příchozí od 4. 5. 2017 - v prvním roce odd. příspěvky nehradí, v dalších letech registrovaní hráči hradí 150,- Kč, neregistrovaní 400,- Kč měsíčně. Děti mladší 5 let nehradí odd. příspěvky do doby možnosti registrace, tj. do 6 let.

- přihlášení do 4. 5. 2017 nehradí odd. příspěvky po dobu 2 let od data přihlášení do HC, v dalších letech registrovaní hráči hradí 150,- Kč, neregistrovaní 400,- Kč měsíčně.

U žákovských kategorií platí hráč odd. příspěvky za třídu, u které je zařazen na soupisce

–v případě, že bude hráč přípravky zařazen do 3. třídy, uhradí odd. příspěvek, který je určen pro

3. třídu (tj. 750,- Kč) počínaje měsícem, ve kterém začal ve vyšší kategorii trénovat.

Termíny plateb oddílových příspěvků:

-jednorázový zvýhodněný roční příspěvek do 30. 6. 2017

-měsíční splátky se hradí vždy do 20. dne měsíce za daný měsíc

-platba za letní přípravu do 20. 6. 2017

-v případě řešení odd. příspěvků sponzorem je minimální částka10 000,- Kč na jednoho hráče,

v tomto případě se promíjí v plné výši částka odd. příspěvku daného jednotlivce.

-oddílové příspěvky se promíjí v případě mladšího sourozence, který má dva starší sourozence v klubu.

-v případě hráčů na zkoušku v jiném klubu hradí po návratu zpět do HC F-M roční příspěvek v plné výši

-úhradu příspěvků je možné provádět pouze bezhotovostně na účet HC F-M č. 2108732560 / 2700

vedený u UCB F-M, jako VS uvádějte rodné číslo dítěte.

Ve výjimečnýchpřípadech je možné zaplatit hotově na pokladně HC F-M.

Členské příspěvky na rok 2017 /termín úhrady do 20. 6. 2017

-dospělí 500,- Kč

-důchodci 50,- Kč

Nábor

Generální partneři

Třinecké železárny Moravia Steel MSK

Hlavní partneři

BacatoWSM VÚHŽ Radegast Lesostavby Frýdek-Místek Jagrteam ARC - impex M Steel Project TSR Wafarex Vítkovice Cylinders OC Frýda Zowada

Partneři

Bulawa
Febe Craft
QTG
Koma
Sportplex
Teplotechna Ostrava a.s.
Syrer-morava

Partneři mládeže

Statutární město FM Moravskoslezský krajSatum Technické služby Golasovský Epogearmot Vaculova Moravská pekarna Ekomor usluno